รวมข้อมูลสายการบินดัง กระเป๋า carry on แบบไหนขึ้นเครื่องได้ และขึ้นเครื่องไม่ได้

Last updated: 17 ต.ค. 2566  |  52711 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กระเป๋า carry on

รวมข้อมูลสายการบินดัง กระเป๋า carry on แบบไหนขึ้นเครื่องได้ และขึ้นเครื่องไม่ได้

ข้อกำหนดของกระเป๋า carry on สำหรับขึ้นเครื่อง

กระเป๋า carry on ตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการพกพาสัมภาระขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะใส่เอกสารสำคัญส่วนตัว เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องใช้ต่าง ๆ ก็สามารถพกพาไปได้ทุกที่ แต่ไม่ใช่กระเป๋า carry on ทุกใบจะสามารถนำขึ้นเครื่องได้ บทความนี้ BAGGAGE LUGGAGE ได้รวมสายการบินดัง ว่ากระเป๋า carry on แบบไหนขึ้นเครื่องได้ และขึ้นเครื่องไม่ได้ เพื่อเป็นข้อมูลให้คุณผู้อ่านได้เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง

กระเป๋า carry on ตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการพกพาสัมภาระขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะใส่เอกสารสำคัญส่วนตัว เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องใช้ต่าง ๆ ก็สามารถพกพาไปได้ทุกที่ แต่ไม่ใช่กระเป๋า carry on ทุกใบจะสามารถนำขึ้นเครื่องได้ บทความนี้ BAGGAGE LUGGAGE ได้รวมสายการบินดัง ว่ากระเป๋า carry on แบบไหนขึ้นเครื่องได้ และขึ้นเครื่องไม่ได้ เพื่อเป็นข้อมูลให้คุณผู้อ่านได้เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง

กระเป๋า carry on คือกระเป๋าที่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้โดยไม่ต้องโหลดใต้ท้องเครื่อง ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง กระเป๋าล้อลากใบเล็ก กระเป๋าถือ เป้ กระเป๋าคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ซึ่งแต่ละสายการบินจะกำหนดน้ำหนักและขนาดความสูง ความกว้าง ความหนาของกระเป๋ามาอย่างชัดเจน ก่อนเดินทางจึงควรตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อย

ข้อกำหนดสำหรับกระเป๋า carry on ของแต่ละสายการบิน

1. การบินไทย (Thai Airway)
กระเป๋า carry on ขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ขนาดไม่เกิน 56 x 45 x 25 เซนติเมตร (สูง x กว้าง x หนา) ซึ่งขนาดนี้รวมล้อ มือจับและกระเป๋าด้านข้างแล้ว
2. ไทยสไมล์ (Thai Smile)
กระเป๋า carry on ขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ขนาดไม่เกิน 56 x 45 x 25 เซนติเมตร  หรือ 22 x 18 x 10 นิ้ว (สูง x กว้าง x หนา)
3. บางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)
กระเป๋า carry on ขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม สำหรับทุกเส้นทาง ยกเว้นเส้นทางไป/กลับหลวงพระบาง และน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม สำหรับเส้นทางไป/กลับหลวงพระบาง ขนาดไม่เกิน 56 x 36 x 23 เซนติเมตร (สูง x กว้าง x หนา) สำหรับเครื่องบินประเภท Airbus 319 และ Airbus 320 และขนาดไม่เกิน 50 x 36 x 23 เซนติเมตร (สูง x กว้าง x หนา) สำหรับเครื่องบินประเภท ATR72
4. แอร์เอเชีย (Air Asia)
กระเป๋า carry on ขึ้นเครื่องได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้น ได้แก่ กระเป๋าสัมภาระ 1 ชิ้น และกระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์ กระเป๋าถือ กระเป๋าขนาดเล็ก อีก 1 ชิ้น โดยทั้ง 2 ชิ้นต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 7 กิโลกรัม ขนาด 56 x 36 x 23 เซนติเมตร (สูง x กว้าง x หนา) สำหรับกระเป๋าสัมภาระ และ ขนาดไม่เกิน 40 x 30 x 10 เซนติเมตร (สูง x กว้าง x หนา) สำหรับกระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 ใบ หรือ กระเป๋าถือ 1 ใบ หรือ กระเป๋าใบเล็ก 1 ใบ
5. นกแอร์ (Nok Air)
กระเป๋า carry on ขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ขนาดไม่เกิน 56 x 36 x 23 เซนติเมตร (สูง x กว้าง x หนา) 
6. ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
กระเป๋า carry on ขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ขนาดไม่เกิน 40 x 30 x 20 เซนติเมตร (สูง x กว้าง x หนา)

กระเป๋า carry on ที่ไม่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ 

ได้แก่ กระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักและขนาดเกินกว่าที่สายการบินระบุไว้ กรณีนี้จะต้องทำการโหลดใต้ท้องเครื่อง โดยเงื่อนไขและอัตราค่าบริการ เป็นไปตามที่สายการบินนั้น ๆ กำหนด 

สำหรับ กระเป๋า carry on ที่มีน้ำหนักและขนาดตามที่สายการบินกำหนด สามารถถือขึ้นเครื่องได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่จะไม่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ หากในกระเป๋ามีสิ่งของบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ ได้แก่ 

1.ของเหลว ที่บรรจุในภาชนะเกิน 100 มิลลิลิตร  หากต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่อง จะต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ต่อ 1 ชิ้น และรวมกันไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยใส่รวมกันไว้ในถุงใสเพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบ ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม, อาหารสำหรับเด็กทารก ในปริมาณที่เหมาะสม และยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน

2.พาวเวอร์แบงค์ ที่มีความจุมากกว่า 32,000 มิลลิแอมป์ ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ หากต้องการนำพาวเวอร์แบงค์ขึ้นเครื่อง ให้เลือกความจุไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมป์ สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่จำกัดจำนวน หากความจุ 20,000 - 32,000 mAh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน

3.อาหารที่มีกลิ่นแรง เช่น ทุเรียน ปลาร้า อาหารหมักดอง อาหารทะเล เนื้อสัตว์สด/แช่แข็ง หากนำขึ้นเครื่องจะต้องแพ็กอย่างดีเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นออกมารบกวนผู้โดยสายท่านอื่น

4.อาวุธ สิ่งเทียมอาวุธ และของมีคมต่าง ๆ เช่นมีด ปืน ดาบ รวมถึงปืนของเล่น ระเบิดของเล่น เพราะอาจเกิดอันตราย และเป็นการป้องกันการนำไปใช้ในการก่อการร้ายด้วย หากเป็นของมีคมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดโกนหนวด จะต้องทำการโหลดใต้เครื่องบินเท่านั้น

5.สารเสพติด หรือสารอันตรายต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง ยาเบื่อ เป็นต้น

6.วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดทุกชนิด จะไม่สามารถถือขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องได้

หากกำลังมองหา กระเป๋า carry on ถูกและดี อย่าลืมนึกถึง BAGGAGE LUGGAGE เราจำหน่ายกระเป๋า carry on กระเป๋าเดินทาง ถูกและดี ทั้งปลีกและส่ง ด้วยวัสดุคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน และสวยงาม หลากหลายสไตล์ เพื่อให้คุณได้สนุกกับทุกการเดินทาง

สนใจ กระเป๋าเดินทาง ติดต่อเรา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้